Bơm nhiệt bể bơi Aquacal USA

Chương trình chứng nhận máy Bơm nhiệt bể bơi được công nhận trên toàn cầu và được tôn trọng trong ngành của AHRI mang lại giá trị vượt trội cho các nhà sản xuất thiết bị và linh kiện, khách hàng và cơ quan quản lý của chính phủ. Các sản phẩm AHRI Certified ® phải được kiểm tra nghiêm ngặt và liên tục bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba theo hợp đồng với AHRI. Chỉ những sản phẩm được AHRI chứng nhận mới được liệt kê trong Danh mục Hiệu suất Sản phẩm được Chứng nhận của AHRI, cơ sở dữ liệu thời gian thực tại trang web . Bạn có thể tìm thêm thông tin trực tuyến trên Chương trình chứng nhận thiết bị sưởi bể bơi bơm nhiệt ( trang web ) và nhà thầu thiết bị sưởi bể bơi bơm nhiệt