CHILLER
Giải nhiệt nước

CHILLER
Giải nhiệt Gió

CHILLER HEAT PUMP
Giải nhiệt nước – Giải nhiệt gió
AHU
Air-handling Unit
FCU
Fan Coil Unit
HBU
Horizontal Blower Unit