DỊCH VỤ

Giúp khách hàng an tâm trong quá trình vận hành hệ thống và lường trước được các vấn đề có khả năng xảy ra…

Sau khi đưa vào vận hành, để hệ thống nhiệt hoạt động an toàn, hiệu quả, để phát hiện và ngăn ngừa các sự cố…

Một giờ thiết bị gặp sự cố là 1 giờ hệ thống dừng hoạt động.
Một giờ ngừng hoạt động là khách hàng có thể thiệt…

SẢN PHẨM

Bơm nhiệt hãng Thermex Solutions P/L  

Bơm nhiệt hãng Rhoss Italy 

Bơm nhiệt hãng  Seilar Thermo Australia P/L

Bơm nhiệt  bể bơi hãng Aquacal USA

Bồn Bảo ôn Inox 316 chịu áp nhập khẩu Italy

Bồn bảo ôn chịu áp hãng Cordivary Italy 

Bơm nhiệt hãng Thermex Solutions P/L  

CÔNG TRÌNH & DỰ ÁN TIÊU BIỂU